McC watdoetMcC voorwie locatie contact actueel

 

 

Trainingen

Coaching

Workshops &
     themabijeenkomsten

Workshops en themabijeenkomsten


McC ontwikkelt en organiseert op concrete problemen toegesneden workshops waarop deelnemers kunnen intekenen. Ook kan op verzoek over een bepaald thema een workshop worden georganiseerd.

Een van de workshops die regelmatig zal terugkeren is de workshop "omgaan met lastige types", geschikt voor mensen die in tal van situaties moeten omgaan met personages van diverse (lastige) pluimage.

themabijeenkomsten

Ook kunnen, op verzoek, gedurende een dag of een dagdeel, themabijeenkomsten worden georganiseerd waarbij over een bepaald thema een inleiding wordt gehouden met de mogelijkheid van discussie en gedachtenwisseling. Een themabijeenkomst kan, op verzoek, worden georganiseerd voor een besloten groep, maar ook voor individuele deelnemers die kunnen intekenen.

Zie voor het actuele aanbod Actueel.