McC watdoetMcC voorwie locatie contact actueel

 

 

Trainingen

Coaching

Workshops &
     themabijeenkomsten

Trainingen


McC verzorgt trainingen voor bedrijven en groepen. Communicatielijnen zijn soms vastgelopen en verhoudingen verstoord geraakt zonder dat de betrokkenen nog zicht hebben op de oorzaken van de problemen en zonder dat ze nog mogelijkheden tot verbetering kunnen onderkennen.

McC probeert mensen zich tijdens de trainingen bewust te laten worden van oorzaken en gevolgen van de problemen en helpt bij het ontwarren van de ontstane conflicten. Belangrijk is dat men zich bewust wordt van de eigen stijl van ageren en de stijl van anderen leert onderkennen.

De inhoud van de training wordt naar aanleiding van een of meerdere voorbesprekingen met betrokkenen op maat ingericht en gericht op de concrete (werk)situatie, zodat adequaat en concreet naar oplossingen gezocht en toegewerkt kan worden.

Een training kan, desgewenst, worden afgesloten met een informele bijeenkomst in de Barn. In de praktijk blijkt dat daarmee, zeker als er sprake is geweest van een intensieve trainingsperiode, aan een behoefte tegemoet wordt gekomen. Ook hiervoor leent de Barn zich uitstekend. Catering kan daarbij, van eenvoudig to exquis, worden ingeschakeld.