McC watdoetMcC voorwie locatie contact actueel

 

 

Bedrijven en
     particulieren

Voorbeelden

Voorbeelden


Hieronder volgen een aantal voorbeelden van situaties waarin McC heeft gewerkt en cursussen of trainingen heeft gegeven.


Gemeentelijke organisatie
Trainingen gericht op het doorvoeren van een cultuurverandering waarin klantgericht werken meer centraal staat en het werken aan teambuilding om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.

Stafdiensten ministerie van justitie
Trainingen gericht op een cultuuromslag naar meer klantgericht werken.

Intramurale zorg
Trainingen voor medewerkers van een verpleeghuis gericht op een omslag van organisatiegericht naar klantgericht; op het zich bewust worden van de positie van de verpleegden (wat zou je zelf wel of niet willen als je oud en ziek was).

Extramurale zorg
Trainingen voor medewerkers van een thuiszorgorganisatie; hoe ga je om met klanten die ziek en zielig zijn, maar soms ook lastig; hoe blijf je zelf overeind zonder de klanten te kort te doen; hoe kun je klantgericht werken binnen de gestelde mogelijkheden en grenzen.

Familiebedrijf
Coaching bij het vinden van een oplossing voor problemen die waren gerezen bij de opvolging door gesprekken met alle betrokkenen.