McC watdoetMcC voorwie locatie contact actueel

 

 

Bedrijven en
     particulieren

Voorbeelden

Bedrijven en particulieren

McC werkt zowel voor bedrijven en organisaties als particulieren.


Bedrijven en organisaties

Het management van een bedrijf of organisatie kan behoefte voelen aan een training, maar ook groepen medewerkers. Een training kan gericht zijn op het aanleren en verbeteren van vaardigheden op het gebied van leidinggeven maar ook op het gebied van aansturen van medewerkers.
Een training kan ook gericht zijn op het verbeteren of oplossen van vastgelopen werksituaties of conflicten of het (beter) omgaan met reorganisatieprocessen; dat kan zijn vooraf, om een reorganisatie of fusie zonder (althans met minder) problemen te laten verlopen, maar ook achteraf als er toch problemen zijn ontstaan.

Particulieren

Ook particulieren kunnen individueel of als groep behoefte hebben aan training of coaching.
Een individuele coaching of training heeft vaak betrekking op het arbeidsproces, het bereiken van verbetering of verandering van de werksituatie, soms komt daarbij de vraag aan de orde of beeindigen van de werksituatie een oplossing is.

Ook kan coaching worden gegeven bij problemen in de privé- of familiesfeer, bijvoorbeeld bij familieruzies of bedrijfsopvolgingen.