McC-deBarn, gevestigd in Midlaren, Drenthe, is een initiatief Marian Kooiman.
McC staat voor Management, Creativiteit en Communicatie.

McC organiseert cursussen, trainingen en coaching voor bedrijven en organistaties. Ook is begeleiding van particulieren in conflictsituaties, mogelijk.

Zowel het individuele functioneren als het functioneren als groep kan onderwerp van de begeleiding zijn. De stijl van bureau McC is persoonsgericht en praktisch. Een cursus, training of begeleiding wordt toegespitst op de concrete (werk)situatie. Nadruk ligt op bewustwording van de eigen stijl, beter omgaan met problemen en conflicten en effectief communiceren. Bewustwording van de wijze waarop veranderingsprocessen plaatsvinden en creatief omgaan met de eigen mogelijkheden zijn daarbij een belangrijke elementen.

Ook worden door Marian Kooiman losse projecten georganiseerd in de Barn. Een daarvan was het project "Kunst op de Hondsrug", dat als doel had de creativiteit van mensen te stimuleren vanuit een historisch perspectief.

Zaalruimte "De Barn" is op aanvraag te huur voor speciale activiteiten.
overMcC
watdoetMcC
voorwie
locatie
contact
actueel